O stronie

Zestaw zagadnień, które są poruszone na stronie dyktowany jest moimi zainteresowaniami oraz chęcią zgłębiania treści niepublikowanych w mainstreamowych wydawnictwach i popularnych stronach WWW. Strona ma stać się kompendium wiedzy z wielu dziedzin dotyczących alternatywnych (tradycyjnych) sposobów pozytywnego wpływania na zdrowie, zarówno duchowe, psychiczne, jak i fizyczne. Zestaw źródeł nie jest do końca "naukowy", ale inaczej być nie może biorąc pod uwagę charakter treści. Docelowo chcę nawiązać współpracę z osobami instytucjami mającymi podobne pasje i profile działania - zgodne z artykułami na stronie.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz