niedziela, 4 grudnia 2016

Pranalewka a lek

Początkowym etapem jest sporządzenie pranalewki.
Pranalewkę sporządza się zanurzając substancję czynną, która może być pochodzenia: roślinnego, zwierzęcego bądź też mineralnego, w alkoholu – pierwotnie używano tylko alkoholu „z przedniego gatunku zboża”.
Jeżeli substancja czynna nie ma właściwości rozpuszczalnych, to należy ją rozetrzeć z dodatkiem laktozy lub skrobi (przykładowo w moździerzu) w stosunku 1:99 albo 1:9 – w zależności od rodzaju substancji  - otrzymujemy w ten sposób tryturację 1 CH; tryturację 2 CH otrzymujemy poprzez rozcieranie 1 CH z 99 częściami laktozy. Począwszy od 3 CH można stosować alkoholowy rozpuszczalnik.


Sporządzanie pranalewki polega na działaniu alkoholem na substancję czynną i wytrącaniu jej. 

Pranalewka musi być poddana "obróbce". 
Procesem prowadzącym do tego są kolejne rozcieńczenia i dynamizowanie. 
Rozcieńczenia sporządza się poprzez dodanie jednej części pranalewki i 9 albo 99 części alkoholu lub wody. 
Taki proces należy wykonać wiele razy, w zależności od właściwości substancji czynnej i dolegliwości. 
Pierwszym urządzeniem służącym do potencjowania (potencjonowania) homeopatycznego był centezymalny aparat przepływowy (Skinner Centesimal Fluxion Potentiser), który pozwalał na wykonanie 100 000 rozcieńczeń w 33 godziny.  
Po każdym rozcieńczeniu, należy - co ma z założenia przekształcić energię materialną substancji czynnej w czystą energię "niematerialną" - dynamizować roztwór, czyli wstrząsnąć 10 lub 100 razy. 


Powiązane artykuły:
Potencje homeopatyczne
Nastawienie anty-homeopatyczne
Strona główna

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz